Tên người chơi Nhận giải Ghi chú
Vũ Giang Đức 500.000đ
Nguyễn Đức 500.000đ
Giải nhất
Bùi Thế Anh, Vũ Hải Đường, Khang Thach, Trọng Nhân, Đỗ Duy Nhật, Toàn Nguyễn, Đỗ Khánh Thoại.