Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử hạn cuối 01/11/2020

Vector Smart Object1

Hỗ trợ Phần mềm hóa đơn điện tử của tổng cục thuế theo thông tư 68/2019/TT-BTC

TinoInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử được phát triển bởi Công ty cổ phần tập đoàn Tino, tuân thủ theo quy định thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”

LỢI ÍCH CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Bảng giá dịch vụ hóa đơn điện tử

Hãy chọn gói dịch vụ hóa đơn điện tử phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Gói 200HD
159.000 đ
200 Hóa đơn
10 năm Lưu trữ hóa đơn
Không giới hạn Thời gian sử dụng
Không gian lưu trữ đám mây
Gói 500HD
359.000 đ
500 Hóa đơn
10 năm Lưu trữ hóa đơn
Không giới hạn Thời gian sử dụng
Không gian lưu trữ đám mây
Gói 2000HD
979.000 đ
2.000 Hóa đơn
10 năm Lưu trữ hóa đơn
Không giới hạn Thời gian sử dụng
Không gian lưu trữ đám mây
Gói 5000HD
2.089.000 đ
5.000 Hóa đơn
10 năm Lưu trữ hóa đơn
Không giới hạn Thời gian sử dụng
Không gian lưu trữ đám mây
Gói 10000HD
3.589.000 đ
10.000 Hóa đơn
10 năm Lưu trữ hóa đơn
Không giới hạn Thời gian sử dụng
Không gian lưu trữ đám mây

quy trình sử dụng hóa đơn điện tử đơn giản

Quy Trinh Don Gian
Istock 1044943002 Min

Tư vấn miễn phí TINOINVOICE

Theo Nghị Định 119/2018/NĐ-CP Và Nghị Quyết 01/NQ-CP Bắt Buộc Doanh Nghiệp Phải Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử.
  FAQ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP vỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

  Hóa đơn điện tử được định nghĩa như thế nào?

  Tại khoản 1 Điều 3 trong Thông tư số 32/2011/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính đã quy định: “Hóa đơn điện tử là tập hợp những thông tin dữ liệu về kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.”

  Hóa đơn điện tử là gì?

  Hoá đơn điện tử được hiểu đơn giản là hóa đơn (tập hợp các thông điệp, dữ liệu điện tử về quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa) được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Đây là giải pháp toàn diện cho các tổ chức, doanh nghiệp phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy.

  Đối tượng nào nên sử dụng hoá đơn điện tử?

  – Các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp: phát hành với số lượng hóa đơn lớn như: điện, nước, viễn thông, truyền hình – Các đơn vị có nhiều chi nhánh, tại nhiều tỉnh/thành phố. – Các đơn vị có khách hàng không tập trung, ở nhiều tỉnh/thành phố. – Các doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử theo yêu cầu của ngành thuế.

  Doanh nghiệp có bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử hay không?

  Theo quy định: 01/11/2020, 100% Doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

  Khi nhận được hóa đơn điện tử, người mua kê khai Thuế như thế nào?

  Sau khi nhận được hóa đơn điện tử từ bên bán, người mua có thể kê khai thuế như quy trình bình thường với hóa đơn giấy. Người mua có thể yêu cầu bên bán cung cấp cho mình hóa đơn điện tử đã được chuyển đổi ra giấy và có chữ ký và dấu của bên bán. Đây sẽ là chứng từ cho hồ sơ quyết toán thuế hoặc giấy tờ vận chuyển hàng trên đường.

  Hóa đơn điện tử gồm những loại hóa đơn nào?

  Hóa đơn điện tử rất đa dạng, gồm các loại chính như: - Hóa đơn giá trị gia tăng: Áp dụng với người bán cung cấp hàng hóa thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo hình thức khấu trừ. - Hóa đơn bán hàng: Áp dụng với người bán hàng hóa kê khai thuế giá trị gia tăng theo hình thức trực tiếp. - Hóa đơn xuất khẩu: Dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, xuất và thu chi thuế quan với hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật thương mại và thương mại điện tử. - Các loại hóa đơn khác: Vé điện tử, thẻ điện tử, tem điện tử, phiếu xuất kho hay các chứng từ điện tử có cùng nội dung nhưng khác về mặt tên gọi.

  Hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc nào?

  Hai nguyên tắc quan trọng của hóa đơn điện tử mà bạn cần ghi nhớ: Nguyên tắc 1: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và theo trình tự thời gian. Nguyên tắc 2: mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

  Hóa đơn điện tử như thế nào thì được xem là có giá trị pháp lý?

  Nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau thì hóa đơn điện tử sẽ được xem là có giá trị: - Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử. - Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử. - Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

  Hóa đơn điện tử phải đáp ứng những nội dung nào?

  a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ. e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán. g) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.

  Hóa đơn điện tử có liên không?

  Hóa đơn điện tử không tồn tại khái niệm “liên”. Cả bên phát hành hóa đơn (bên bán), bên tiếp nhận hóa đơn (bên mua) lẫn bên Cơ quan thuế cùng khai thác dữ liệu trên một bản hóa đơn điện tử duy nhất.

  Khách hàng có thể nhận hóa đơn điện tử bằng những hình thức nào?

  Có 2 hình thức để khách hàng nhận hóa đơn điện tử: Một là, gửi trực tiếp cho người bán theo cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử đã thỏa thuận giữa hai bên như qua Email, SMS Hai là, gửi thông qua hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử như TinoHost.

  Quy trình phát hành hóa đơn điện tử như thế nào?

  Hóa đơn điện tử được phát hành theo quy trình 3 bước như sau: – Đăng ký phát hành với cơ quan thuế – Khởi tạo hóa đơn điện tử – Phát hành hóa đơn điện tử

  Hóa đơn điện tử bị lập sai cần được xử lý như thế nào?

  Trong trường hợp thông tin ban đầu trên hóa đơn mua hàng trên hệ thống bị viết sai và công ty có nhu cầu viết lại hóa đơn khác với thông tin chính xác hoặc khách hàng trả hàng đã mua trên hệ thống, công ty sẽ lập biên bản điều chỉnh hóa đơn hoặc thu hồi hóa đơn như hóa đơn giấy sau đó tiến hành thủ tục thu hồi trên hệ thống.