Imunify360 – Phần mềm bảo mật dựa trên công nghệ AI. Toàn bộ dữ liệu được phân tích và cập nhập dựa trên hàng triệu máy chủ trên khắp thế giới.
  • Hệ thống phát hiện và phòng ngừa được xây dựng dựa trên công nghệ AI
  • Hệ thống firewall mở rộng dựa trên dữ liệu phân tích từ hàng triệu máy chủ trên toàn thế giới
  • Chủ động phát hiện và ngăn chặn trước khi hacker có thể tiếp cận được server của Quý khách
  • Phát hiện được toàn bộ các mẫu malware mới nhất trên thế giới
  • Proactive Defense
  • Chủ động vá các lỗi bảo mật của hệ thống ngay khi phát hiện
ImunifyAV+
179.000 đ/tháng
User Không giới hạn
Hoạt động ngay lập tức
Chủ động thay đổi IP
Imunify360
639.000 đ/tháng
User Không giới hạn
Hoạt động ngay lập tức
Chủ động thay đổi IP