Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TINO ( sau đây xin được gọi là “Tinohost” hoặc “Chúng tôi” tùy theo các trường hợp được nhắc đến ) xin gửi đến Quý Khách Hàng ( “Quý Khách Hàng”, “Bạn”, “Người sử dụng” được xem là các Cá Nhân hoặc cá nhân đại diện Công Ty đang sử dụng dịch vụ tại Tinohost hoặc các vấn đề liên quan với Tinohost được đề cập với một trong những tên gọi trên tùy theo ngữ cảnh ) với các thông tin sau đây được xem như điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ tại Tinohost. Bằng cách sử dụng dịch vụ tại Tinohost đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản sử dụng chung và các điều khoản đi kèm được liệt kê cụ thể trong văn bản thông tin này.

1 Mô tả chính sách :

Tại TinoHost, chúng tôi hỗ trợ việc hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ khi dịch vụ của quý khách được kích hoạt trên hệ thống (không tính thời gian dùng thử dịch vụ), quý khách sẽ được hoàn tiền và hình thức hoàn tiền sẽ được mô tả sau đây.

2 Chấp nhận hoàn tiền :

Quý khách hàng sẽ được hoàn tiền 100% trong vòng 15 ngày kể từ khi dịch vụ của quý khách được kích hoạt và sử dụng bằng phương thức thanh toán mà quý khách đã sử dụng để chi trả khoản chi phí theo hóa đơn tại TinoHost.

Quý khách hàng sẽ được hoàn số tiền còn lại của gói dịch vụ sau khi đã trừ chi phí sử dụng dịch vụ 01 tháng nếu quý khách thực hiện yêu cầu hoàn tiền từ ngày 16 đến ngày 30 tính từ thời gian kích hoạt dịch vụ theo khoảng thời gian hoàn tiền cho phép.

Trong trường hợp yêu cầu hoàn tiền được thực hiện ngoài 30 ngày khả dụng cho chính sách trên, chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu hoàn tiền trên. Tuy nhiên trường hợp sau sẽ được hoàn tiền khi :
– Quý khách hàng thực hiện nâng cấp gói dịch vụ đang sử dụng.
– Quý khách hàng thực hiện chuyển đổi loại hình sử dụng của gói dịch vụ (ví dụ : từ dịch vụ Cloud Hosting sang dịch vụ Cloud VPS).

3 Điều kiện áp dụng hoàn tiền :

3.1 : Chính sách hoàn tiền trên được áp dụng 01 lần duy nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại TinoHost, đối với các yêu cầu hoàn tiền lần thứ 02 trên cùng tài khoản dịch vụ hoặc trên cùng thông tin khách hàng chúng tôi có quyền từ chối việc hoàn tiền trên. (để xác định cùng một người dùng chúng tôi sẽ sử dụng cách thức đối chiếu với hồ sơ người dùng gồm CMND, Tên miền sử dụng, Số điện thoại đăng ký hoặc mã số thuế doanh nghiệp)

3.2 : Chính sách hoàn tiền trên chỉ áp dụng cho dịch vụ Cloud VPS và dịch vụ Cloud Hosting, hoàn tiền không được áp dụng cho dịch vụ tên miền và các dịch vụ khác trên hệ thống tại TinoHost.

3.3 : Chính sách hoàn tiền áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ Cloud Hosting hoặc Cloud VPS trong thời hạn sử dụng gặp sự cố ngoài mong muốn xuất phát từ hệ thống của TinoHost và không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ tại TinoHost do không đảm bảo được các thông số hoặc không đúng với giá trị chi trả với các bảng giá và thông số cấu hình được biểu hiện rõ trên website chính thức của TinoHost, chúng tôi sẽ thực hiện việc xem xét và áp dụng hoàn tiền dựa theo thời gian còn lại của gói dịch vụ của quý khách đã thực hiện thanh toán trước đó.

3.4 : Chúng tôi có quyền từ chối việc hoàn tiền nếu quý khách vi phạm một trong những Điều khoản sử dụng tại phần – 1 về Quy định về việc sử dụng dịch vụ do vấn đề phát sinh không phải đến từ TinoHost và mâu thuẫn với Mục 3.3 tại phần 3 Điều kiện áp dụng và hoàn tiền.

4 Hướng dẫn hoàn tiền :

Trong một số trường hợp dịch vụ không đạt các yêu cầu kỹ thuật mà chúng tôi đã cam kết hay một lý do nào khác mà quý khách nhận thấy chưa hài lòng, vui lòng soạn một danh sách các lí do cần đề cập tới lỗi hoặc các vấn đề sử dụng dịch vụ thông qua Hệ thống ticket đến cho phòng kinh doanh, việc mô tả chi tiết các thông tin sẽ giúp TinoHost có thể nắm bắt được lý do và có thể hỗ trợ bạn hoặc đây cũng là một trong những kiến nghị giúp khả năng yêu cầu hoàn tiền của bạn được diễn ra nhanh chóng và đem lại sự hài lòng nhất. Đối với bất kì câu hỏi hỗ trợ nào hoặc có vấn đề khó khăn trong quá trình sử dụng dịch vụ của mình, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn hoạt động 24/7/365 và sẵn sàng trả lời cũng như hỗ trợ bạn trong các hoàn cảnh khó khăn nhất khi sử dụng.

5 Thay đổi thông tin chính sách :

TinoHost hoàn toàn có quyền thay đổi hoặc cập nhật các chính sách trên giúp đảm bảo quyền lợi giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ (TinoHost) trong quá trình phân phối và cung cấp dịch vụ.


Nội dung được cập nhật lần cuối vào lúc : 4:44 PM – Ngày 7 Tháng 6 Năm 2019