Dịch vụ Hosting Unlimited tại TinoHost cung cấp cho bạn dịch vụ lưu trữ với chi phí thấp nhất có thể kèm theo đó là chất lượng được tối ưu tốt nhất trong tầm giá với những cấu hình máy chủ và webservice tương đương với các dịch vụ khác hiện tại, kim chỉ nam gói dịch vụ này là hỗ trợ các webmaster không có điều kiện tài chính dư giả nhưng cần nhiều tài nguyên sử dụng và các website chưa có traffic  quá lớn.

Tuy nhiên, giống như tiệc buffet , gói dịch vụ  mang đến chất lượng phù hợp với phần lớn webmaster nhưng cũng sẽ có người dùng cần các gói lớn hơn (trong trường hợp như cầu sử dụng lớn hơn, bạn có thể chuyển sang dịch vụ hosting doanh nghiệp hoặc dịch vụ máy chủ private để đáp ứng nhu cầu) hoặc những webmaster sử dụng  một cách lãng phí tài nguyên được cấp dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng  phục vụ của server. Chính vì vậy, chúng tôi có  một vài hạn chế nhằm tránh ảnh hưởng đến các khách hàng trên cùng hệ thống.

Các hạn chế được công bố trên chính gói dịch vụ, bạn có thể  đọc các tham số cơ bản gói dịch vụ: tại đây

Chúng tôi không hỗ trợ website hoạt động dưới dạng streaming media như chứa phim, ảnh dung lượng lớn hoặc các file có kích cỡ dung lượng lớn > 20MB. Hệ thống hosting sẽ thực thi khóa tài khoản tự động khi phát hiện gói dịch vụ vượt quá các hạn chế trên và gửi thông tin về email đăng ký dịch vụ.