BẮT ĐẦU THƯƠNG HIỆU

Bằng việc đăng ký tên miền thương hiệu tại TinoHost

.xyz 39,000đ
Gia hạn: 299,000đ
Giá gốc: 280,000đ
.vn 660,000đ
Gia hạn: 460,000đ
Giá gốc: 770,000đ
.com 199,000đ
Gia hạn: 299,000đ
Giá gốc: 289,000đ
.com.vn 560,000đ
Gia hạn: 360,000đ
Giá gốc: 670,000đ
.net 199,000đ
Gia hạn: 300,000đ
Giá gốc: 290,000đ
.asia 380,000đ
Gia hạn: 400,000đ
Giá gốc: 380,000đ
.me 720,000đ
Gia hạn: 740,000đ
Giá gốc: 720,000đ
.site 910,000đ
Gia hạn: 930,000đ
Giá gốc: 910,000đ
.website 490,000đ
Gia hạn: 510,000đ
Giá gốc: 490,000đ
.blog 750,000đ
Gia hạn: 770,000đ
Giá gốc: 750,000đ
.cc 770,000đ
Gia hạn: 790,000đ
Giá gốc: 770,000đ
.co.in 180,000đ
Gia hạn: 200,000đ
Giá gốc: 180,000đ

Bảng giá tên miền quốc gia .VN

Tên miền Lệ phí đăng ký (*) Không chịu thuế (1) Phí duy trì (*)Không chịu thuế (2) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu Chưa bao gồm vat 10% (3) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Chưa bao gồm vat 10% (4) Tổng số tiền năm đầu (1 + 2 + 3) + 3 * 10% Tổng số tiền năm tiếp theo / năm (2 + 4) + 4 * 10%
.vn
200,000đ 350,000đ 200,000đ 100,000đ 770,000đ 660,000đ 460,000đ
.com.vn
200,000đ 250,000đ 200,000đ 100,000đ 670,000đ 560,000đ 360,000đ
.edu.vn 120,000đ 150,000đ 200,000đ 100,000đ 460,000đ 260,000đ
.org.vn 120,000đ 150,000đ 200,000đ 100,000đ 490,000đ 260,000đ
.net.vn 200,000đ 250,000đ 200,000đ 100,000đ 670,000đ 360,000đ
.name.vn 30,000đ 18,000đ 20,000đ 20,000đ 82,000đ 40,000đ
.gov.vn 120,000đ 150,000đ 200,000đ 100,000đ 490,000đ 260,000đ
.info.vn 120,000đ 150,000đ 200,000đ 100,000đ 490,000đ 260,000đ
.biz.vn 200,000đ 250,000đ 200,000đ 100,000đ 670,000đ 360,000đ
.vn có 1 ký tự ? 200,000đ 40,000,000đ 200,000đ 100,000đ 40,420,000đ 40,110,000đ
.vn có 2 ký tự ? 200,000đ 10,000,000đ 200,000đ 100,000đ 10,420,000đ 10,110,000đ
Tên miền theo địa lý ? 120,000đ 150,000đ 200,000đ 100,000đ 490,000đ 260,000đ

* Tên miền .vn giảm 50% phí dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu

(*): Là biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

Bảng giá tên miền quốc tế

Tên miền Đăng ký mới Duy trì/năm Chuyển tên miền về
.com
289,000đ 199,000đ 299,000đ 279,000đ
.net
290,000đ 199,000đ 300,000đ 280,000đ
.org 310,000đ 320,000đ 290,000đ
.biz 390,000đ 410,000đ 370,000đ
.info
360,000đ 299,000đ 380,000đ 340,000đ
.asia 380,000đ 400,000đ 360,000đ
.xxx 2,730,000đ 2,750,000đ 2,710,000đ
.tv 890,000đ 910,000đ 870,000đ
.co 800,000đ 820,000đ 780,000đ
.us 250,000đ 270,000đ 230,000đ
.mobi 430,000đ 450,000đ 410,000đ
.eu 250,000đ 270,000đ 230,000đ
.site 910,000đ 930,000đ 890,000đ
.tel 310,000đ 330,000đ 290,000đ
.zone 690,000đ 710,000đ 670,000đ
.shop 900,000đ 920,000đ 880,000đ
.blog 750,000đ 770,000đ 730,000đ
.com.au 390,000đ 390,000đ 390,000đ
Tên miền Đăng ký mới Duy trì/năm Chuyển tên miền về
.xyz
280,000đ 39,000đ 299,000đ 280,000đ
.top 370,000đ 390,000đ 350,000đ
.in 280,000đ 300,000đ 260,000đ
.co.in 180,000đ 200,000đ 160,000đ
.firm.in 180,000đ 200,000đ 160,000đ
.net.in 180,000đ 200,000đ 160,000đ
.org.in 180,000đ 200,000đ 160,000đ
.com.co 800,000đ 820,000đ 780,000đ
.me 720,000đ 740,000đ 700,000đ
.online 1,040,000đ 1,060,000đ 1,020,000đ
.cc 770,000đ 790,000đ 750,000đ
.name 220,000đ 240,000đ 200,000đ
.gen.in 180,000đ 200,000đ 160,000đ
.ind.in 180,000đ 200,000đ 160,000đ
.tw 950,000đ 970,000đ 930,000đ
.computer 690,000đ 710,000đ 670,000đ
.land 690,000đ 710,000đ 670,000đ
.company 450,000đ 470,000đ 430,000đ
.academy 690,000đ 710,000đ 670,000đ
.gift 460,000đ 480,000đ 440,000đ
.marketing 690,000đ 710,000đ 670,000đ
.media 690,000đ 710,000đ 670,000đ
.website 490,000đ 510,000đ 470,000đ
.ws 540,000đ 560,000đ 520,000đ
.buzz 797,000đ 839,000đ 797,000đ

(*) Chuyển về TinoHost được gia hạn thêm 1 năm
(**) Bảng giá đã bao gồm VAT