Tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký(1)
(không chịu thuế)
Phí duy trì(2)
(không chịu thuế)
Phí dịch vụ năm đầu
(chưa bao gồm thuế VAT)
Phí dịch vụ năm tiếp theo
(chưa bao gồm thuế VAT)
Tổng tiền năm đầu
(đã bao gồm 10% VAT)
Tổng tiền năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) (4) (1+2+3)+(3)*10% (2+4)+(4)*10%
.vn 200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ org.vn/ edu.vn/
info.vn/ pro.vn/ health.vn/
ac.vn
120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 52.000 đ
.init.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ

Ghi chú: (1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

 

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
.com Miễn phí 299.000 đ 219.000 đ
(Áp dụng năm đầu tiên)
210.000 đ
.net Miễn phí 309.000 đ 219.000 đ
(Áp dụng năm đầu tiên)
210.000 đ
.org Miễn phí 339.000 đ 229.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
230.000 đ
.info Miễn phí 369.000 đ 280.000 đ
.xyz Miễn phí 280.000 đ 239.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
263.000 đ
.online Miễn phí 850.000đ