BẮT ĐẦU THƯƠNG HIỆU

Bằng việc đăng ký tên miền thương hiệu tại TinoHost

.xyz 39,000đ
Gia hạn: 299,000đ
Giá gốc: 280,000đ
.vn 660,000đ
Gia hạn: 460,000đ
Giá gốc: 770,000đ
.com 199,000đ
Gia hạn: 299,000đ
Giá gốc: 289,000đ
.com.vn 560,000đ
Gia hạn: 360,000đ
Giá gốc: 670,000đ
.net 199,000đ
Gia hạn: 300,000đ
Giá gốc: 290,000đ
.asia 380,000đ
Gia hạn: 400,000đ
Giá gốc: 380,000đ
.me 720,000đ
Gia hạn: 740,000đ
Giá gốc: 720,000đ
.site 910,000đ
Gia hạn: 930,000đ
Giá gốc: 910,000đ
.website 490,000đ
Gia hạn: 510,000đ
Giá gốc: 490,000đ
.blog 750,000đ
Gia hạn: 770,000đ
Giá gốc: 750,000đ
.cc 139,000đ
Gia hạn: 790,000đ
Giá gốc: 770,000đ
.co.in 180,000đ
Gia hạn: 200,000đ
Giá gốc: 180,000đ

* Tên miền .vn giảm 50% phí dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu

Tên miềnLệ phí đăng ký (*) Không chịu thuế (1)Phí duy trì (*)Không chịu thuế (2)Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu Chưa bao gồm vat 10% (3)Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Chưa bao gồm vat 10% (4)Tổng số tiền năm đầu (1 + 2 + 3) + 3 * 10%Tổng số tiền năm tiếp theo / năm (2 + 4) + 4 * 10%
.vn
200,000đ350,000đ200,000đ100,000đ 770,000đ 660,000đ460,000đ
.com.vn
200,000đ250,000đ200,000đ100,000đ 670,000đ 560,000đ360,000đ
.edu.vn
120,000đ150,000đ200,000đ100,000đ 490,000đ 380,000đ260,000đ
.org.vn120,000đ150,000đ200,000đ100,000đ 490,000đ 260,000đ
.net.vn200,000đ250,000đ200,000đ100,000đ 670,000đ 360,000đ
.name.vn30,000đ18,000đ20,000đ20,000đ 82,000đ 40,000đ
.gov.vn120,000đ150,000đ200,000đ100,000đ 490,000đ 260,000đ
.info.vn120,000đ150,000đ200,000đ100,000đ 490,000đ 260,000đ
.biz.vn200,000đ250,000đ200,000đ100,000đ 670,000đ 360,000đ
.vn có 1 ký tự ? 200,000đ40,000,000đ200,000đ100,000đ 40,420,000đ 40,110,000đ
.vn có 2 ký tự ? 200,000đ10,000,000đ200,000đ100,000đ 10,420,000đ 10,110,000đ
Tên miền theo địa lý ? 120,000đ150,000đ200,000đ100,000đ 490,000đ 260,000đ

(*): Là biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

Tên miềnĐăng ký mớiDuy trì/nămChuyển tên miền về
.com
289,000đ 199,000đ299,000đ279,000đ
.net
290,000đ 199,000đ300,000đ280,000đ
.org 310,000đ 320,000đ290,000đ
.biz 390,000đ 410,000đ370,000đ
.info
360,000đ 99,000đ380,000đ340,000đ
.asia 380,000đ 400,000đ360,000đ
.xxx 2,730,000đ 2,750,000đ2,710,000đ
.tv 890,000đ 910,000đ870,000đ
.co 800,000đ 820,000đ780,000đ
.us 250,000đ 270,000đ230,000đ
.mobi 430,000đ 450,000đ410,000đ
.eu 250,000đ 270,000đ230,000đ
.site 910,000đ 930,000đ890,000đ
.tel 310,000đ 330,000đ290,000đ
.zone 690,000đ 710,000đ670,000đ
.shop 900,000đ 920,000đ880,000đ
.blog 750,000đ 770,000đ730,000đ

(*) Chuyển về TinoHost được gia hạn thêm 1 năm
(**) Bảng giá chưa bao gồm VAT

Tên miềnĐăng ký mớiDuy trì/nămChuyển tên miền về
.xyz
280,000đ 39,000đ299,000đ280,000đ
.top 370,000đ 390,000đ350,000đ
.in 280,000đ 300,000đ260,000đ
.co.in 180,000đ 200,000đ160,000đ
.firm.in 180,000đ 200,000đ160,000đ
.net.in 180,000đ 200,000đ160,000đ
.org.in 180,000đ 200,000đ160,000đ
.com.co 800,000đ 820,000đ780,000đ
.me 720,000đ 740,000đ700,000đ
.online 1,040,000đ 1,060,000đ1,020,000đ
.cc
770,000đ 139,000đ790,000đ750,000đ
.name 220,000đ 240,000đ200,000đ
.gen.in 180,000đ 200,000đ160,000đ
.ind.in 180,000đ 200,000đ160,000đ
.tw 950,000đ 970,000đ930,000đ
.computer 690,000đ 710,000đ670,000đ
.land 690,000đ 710,000đ670,000đ
.company 450,000đ 470,000đ430,000đ
.academy 690,000đ 710,000đ670,000đ
.gift 460,000đ 480,000đ440,000đ
.marketing 690,000đ 710,000đ670,000đ
.media 690,000đ 710,000đ670,000đ
.website 490,000đ 510,000đ470,000đ
.ws 540,000đ 560,000đ520,000đ
.buzz 797,000đ 839,000đ797,000đ

(*) Bảng giá chưa bao gồm VAT