CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP

Chuyển đổi tên miền về TinoHost để được thao tác và quản lý một cách thuận lợi nhất.

Chuyển đổi nhà cung cấp là gì?

Chuyển đổi nhà cung cấp là thủ tục thay đổi nơi đăng ký cũng như đơn vị quản lý tên miền của bạn.

Khi chuyển đổi nhà cung cấp sang TinoHost, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với hệ thống quản lý nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy.

Lưu ý khi chuyển tên miền về TinoHost

 • Bạn kiểm tra tên miền không bị khóa (tên miền trạng thái: ok).
 • Tên miền còn thời gian duy trì trên 5 ngày.
 • Bạn đề nghị nhà cung cấp tên miền trước đó cung cấp số Authorization Key.
 • Bạn phải kiểm tra được email quản trị tên miền để xác nhận việc chuyển đổi.
 • Nộp phí gia hạn tên miền thêm một năm.
 • Được cung cấp Password & Control panel quản lý tên miền.
 • Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
 • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record hoàn toàn miễn phí tại https://my.tino.org
 • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.
 • Tên miền đăng ký được sau 60 ngày mới có thể chuyển qua nhà đăng ký khác.
 • Yêu cầu Nhà đăng ký cũ mở khóa tên miền và cung cấp mã xác thực tên miền (authencode).
 • Cung cấp thông tin authencode và bản khai chuyển đổi Nhà đăng ký có xác nhận của chủ thể cho TinoHost.
 • Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến TinoHost làm thủ tục chuyển đổi. Lấy biên bản tiếp nhận hồ sơ.
 • Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
 • Được cung cấp Password & Control panel quản lý tên miền.
 • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 tên miền quốc tế hoàn toàn miễn phí tại https://my.tino.org
 • Tải bản khai chuyển đổi nhà đăng ký cho cá nhân tại đây.
 • Tải mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký cho tổ chức tại đây.

Đăng ký tên miền tại TinoHost để bảo vệ thương hiệu

Thương hiệu trên Internet cho phép các doanh nghiệp giải phóng toàn bộ tiềm năng phát triển của họ.

Hãy để chúng tôi giúp bạn phát triển

Đồng hành cùng bạn khẳng định thương hiệu trên bản đồ công nghệ toàn cầu!