Tối ưu tốc độ WP
Chú trọng tối ưu tốc độ của trang web của bạn nhanh nhất.
390,000đ
1 Website
Kích hoạt Browser cache, Page cache, OPcode cache
Tối ưu CSS, JS, HTML, Google Fonts, Google Analytics
Cài đặt nén ảnh
Bật nén dữ liệu tĩnh Gzip
Nâng cấp PHP 7.x (nếu phiên bản WordPress, theme và plugin tương thích tốt.)
Cài đặt CloudFlare (nếu được yêu cầu)
Kích hoạt HTTP/2 và SSL
Tối ưu SEO WP
Tối ưu tốc độ của trang web và tăng cường SEO
990,000đ
1 Website
Kích hoạt Browser cache, Page cache, OPcode cache
Tối ưu CSS, JS, HTML, Google Fonts, Google Analytics
Cài đặt nén ảnh
Bật nén dữ liệu tĩnh Gzip
Nâng cấp PHP 7.x (nếu phiên bản WordPress, theme và plugin tương thích tốt.)
Cài đặt CloudFlare (nếu được yêu cầu)
Kích hoạt HTTP/2 và SSL
Cập nhật Ping List lập chỉ mục nhanh cho bài viết mới
Cài đặt và tối ưu SEO với plugin Yoast SEO/Rank Math
Khởi tạo file robots.txt
Khởi tạo sitemap

Quy trình thực hiện Tối ưu website WordPress

  • Kiểm tra – Đánh giá và đo lường hiệu suất của website trước khi thực hiện.
  • Dự tính thời gian và thời điểm thực hiện tối ưu website.
  • Thông báo đến bạn về thời gian dự tính, thời điểm thực hiện và các phương án thực hiện.
  • Thực hiện công việc Tối Ưu website theo gói đăng ký.
  • Kiểm tra kết quả sau khi Tối Ưu website
  • Bàn giao và thông báo đến khách hàng.