Admin Cloud
390,000đ
5 tài khoản?
Sử dụng cho VPS
Đặt mua
Pro Cloud
546,000đ
30 tài khoản?
Sử dụng cho VPS
Đặt mua
Plus Cloud
780,000đ
50 tài khoản?
Sử dụng cho VPS
Đặt mua
Premier Cloud
990,000đ
100 tài khoản?
Sử dụng cho VPS
Đặt mua
PREMIER METAL
990,000đ
100 tài khoản?
Máy chủ vật lý
Đặt mua
Internal
343,000đ
Internal for cpanel
239,000đ
Litespeed 8G
702,000đ
1 Worker
8GB Ram
Đặt mua
Litespeed Unlimited
1,248,000đ
3 Worker
Unlimited Ram
Đặt mua
Imunify360
639,000đ
Unlimited Acount
Đặt mua
Internal
139,000đ
Unlimited Account
Unlimited Domain
Đặt mua
External
189,000đ
Unlimited Account
Unlimited Domain
Đặt mua